Shiko dhe kërko kërkesat

  

Rreth 79 kërkesa për qasje u gjetën

Mesazhi vijues dërguar Kuvendi i Republikës së Kosovës nga Arianit Dobroshi.

I nderuar Burim Etemaj, Ju lutemi me njoftoni kur mund te pres pergjigje per kete kerkese. Sinqerisht, Arianit Dobroshi

Tepër e vonuar.

Kërkesa për shqyrtim të brendshëm dërguar tek Agjencioni për Regjistrim Civil nga Arianit Dobroshi.

E nderuar Agjenci për Regjistrim Civil, Ju lutemi me njoftoni kur mund te pres pergjigje per kete kerkese. Me respekt, Arianit Dobroshi

Në pritje për rishqyrtim të brendshëm.

Kërkesë për Komuna e Prishtinës nga Veton Kasapolli. Shënuar nga Elira Çallaki.

Përshëndetje, Institucionet duhet të përgjigjen brenda 7 ditëve kalendarike nga dita e regjistrimit të kërkesës. Nëse institucioni nuk përgjigjet ose përgjigja është jo e plotë, ju mund të dërgoni ankesë te Agjencia për Privatësi dhe Informim brenda...

Tepër e vonuar.

Kërkesa është dërguar te Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare nga Arbnor Hasani.

A mund te me informoni per numrin e bizneseve, me fusheveprimtari te teknoogjise se informacionit, qe jane regjistruar dhe mbyllur gjate 5 viteve te fundit, me llojin perkates te biznesit? Me respekt, Arbnor Hasani

Tepër e vonuar.

Kërkesa është dërguar te Komuna e Prishtinës nga Bashkim Islami.

Ju lutem, nese mund te kemi nje pergjigjje sa i perket legalizimit te banesave te banimit kolektiv ne rr. Hajrullah Abdullahu. Gjate viti 2021, sic jemi informuar nga kompania qe ka bere ndertimin dhe shitjen e banesave, jemi njoftuar qe te gjitha...

Tepër e vonuar.

Kërkesa është dërguar te Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nga Blerton Haxhiu.

Më duhet informacioni lidhur me nxënësit me nevoja të veqanta me diagnozë paraprake nga mjeku specialist për komunën e Ferizajt - 4 vitet e fundit (sipas vitit kalendarik) 2023 - 2022 - 2021 - 202 Për sa nxënës është bërë vlerësimi pedagogjik nga...

Tepër e vonuar.

Kërkesë për Kuvendi i Republikës së Kosovës nga Vullnet Gacaferri. Shënuar nga Arianit Dobroshi.

Institucioni e ka per oblgim te dorezoj pergjigjen ne formen qe e kerkon qytetari.

Trajtuar me postë.

Përgjigja nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës për lis luci.

I nderuar, Ju lutem specifkojeni pyetjen tuaj sepse eshte shume e paqarte! Per cfare ujera te qytetit te Prishtines e keni fjalen, per ujerat e pijes apo per ujera siperfaqesore te lumenjeve? Per cilet parametra te analizave laboratorike kerkoh...

Në pritje të klasifikimit.

Kërkesa është dërguar te Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nga Arianit Dobroshi.

E nderuar Ministri e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Kjo është një kërkesë për qasje në dokumente publike. Ju lutem ma dërgoni në formë tabelare listën e institucioneve arsimore në Kosovë. Mundësisht secili institucion të ketë edhe informacion...

Tepër e vonuar.

Përgjigja nga Komuna e Leposaviqit për Elira Çallaki.

Postovani, htela sam da Vas obavestim da nisam radnik opstine Leposavic od 2017.godine, od kada sam kao porodilja ostala bez posla. Nisam upucena u njihovo funkcionisanje, te Vas stoga molim da se obratite drugim osobama, kako biste dobili zeljene...

Në pritje të klasifikimit.

Mesazhi vijues dërguar Universiteti i Pejës nga Arianit Dobroshi.

Përshëndetje, Jam duke pritur përgjigje në këtë kërkesë për qasje në dokumente publike. Me respekt, Arianit Dobroshi

Tepër e vonuar.

Kërkesa është dërguar te Ministria e Punëve të Brendshme nga Arianit Dobroshi.

E nderuar Ministri e Punëve të Brendshme, Kjo është një kërkesë për qasje në dokumente publike. Ju lutem ma dërgoni kontratën aktuale që keni për licenca të Microsoft. Me respekt, Arianit Dobroshi

Tepër e vonuar.

Kërkesa është dërguar te Komuna e Prishtinës nga Bleron Limani.

Ju lutemi më informoni se cili është statusi i zgjidhjes së problemit të qenve endacak, sipas planit te Komunës? Dimri po afrohet, edhe ende ka tepër shumë qenë endacak rrugëve të Prishtinës, të cilët në shumë raste të evidentuara i kanë sulmuar dhe r...

Tepër e vonuar.

This is the mail system at host outbound2.eu.mailhop.org. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below. <[Mesazhi per kerkese tekAgjencioni i Kosovës për Produkte dhe Pajisje...

Në pritje të klasifikimit.

Përgjigja nga Infrastruktura e Hekurudhave - INFRAKOS SH.A. për Elira Çallaki.

E nderuara Elira, Jam duke u munduar nga Maili zyrëtar t'ju kthej përgjigje mirpo është e pamundur gjithashtu provova edhe përmet telefonit gjithashtu nuk është duke funksionuar po rovoj edhe nga kjo e_mail ???? Unë në kompaninë Infrakos sh.a. mbu...

Në pritje të klasifikimit.

Kërkesa është dërguar te Zyra e Rregullatorit për Energji nga Elira Çallaki.

Përshendetje, Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Ag...

Tepër e vonuar.

Kërkesa është dërguar te Telekomi i Kosovës nga Elira Çallaki.

Përshendetje, Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Ag...

Tepër e vonuar.

Kërkesa është dërguar te Teatri Kombëtar i Kosovës nga Elira Çallaki.

Përshendetje, Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Ag...

Tepër e vonuar.

Kërkesa është dërguar te Shërbimi Korrektues i Kosovës nga Elira Çallaki.

Përshendetje, Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Ag...

Tepër e vonuar.

Kërkesa është dërguar te Radio Televizioni i Kosovës nga Elira Çallaki.

Përshendetje, Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Ag...

Tepër e vonuar.

Kërkesa është dërguar te Qendra Kombëtare për Transfuzion të Gjakut e Kosovës nga Elira Çallaki.

Përshendetje, Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Ag...

Tepër e vonuar.

Kërkesa është dërguar te Qendra Kinematografike e Kosovës nga Elira Çallaki.

Përshendetje, Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Ag...

Tepër e vonuar.

Kërkesa është dërguar te Presidenca e Republikës së Kosovës nga Elira Çallaki.

Përshendetje, Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Ag...

Tepër e vonuar.

Përgjigja nga Posta e Kosovës për Elira Çallaki.

This is the mail system at host outbound2.eu.mailhop.org. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below. <[Mesazhi per kerkese tekPosta e Kosovës]> failed: host postakosoves-...

Në pritje të klasifikimit.

Kërkesa është dërguar te Oda e Avokatëve nga Elira Çallaki.

Përshendetje, Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Ag...

Tepër e vonuar.