Skip to content

Hyrje në dumeditë #

Për çka përdorët dumeditë? #
Për t`ju ndihmuar të gjeni se çka po bëjnë institucionet.
Si funksionon uebfaqja? #
Ju zgjidhni institucionin publik nga i cili dëshironi informacion, pastaj shkruani një shënim të shkurtër që përshkruan atë që dëshironi të dini. Më pas sistemi e dërgon kërkesën tuaj te institucioni publik. Çdo përgjigje që ata japin publikohet automatikisht në faqen e internetit që ju dhe kushdo tjetër ta gjeni dhe lexoni.
Pse të mundohem ta bëj këtë? #
Institucionet marrin vendime dhe shpenzojnë para në emrin tuaj: të gjitha llojet e veprimeve që ndikojnë në jetën tuaj, nga kujdesi shëndetësor deri te mbrojtja kombëtare. Disa i bëjnë keq, disa i bëjnë mirë.
Pse do të mundohet institucioni publik të kthej përgjigje? #
Sa më shumë që mësojmë se si funksionojnë institucionet, aq më mirë jemi në gjendje të bëjmë sugjerime për të përmirësuar ato dhe për të festuar gjërat që janë bërë mirë.
Çka nëse e shoh një kërkesë që mendoj se është e papërshtatshme? #

Kërkesat për informacione personale dhe kërkesat shqetësuese nuk konsiderohen të vlefshme për qëllime të Qasjes në Dokumente Publike.

Nëse besoni se një kërkesë nuk është e përshtatshme, mund ta raportoni tek administratorët e faqes.

Pse nuk më lejon sistemi të raportoj disa kërkesa? #

Nëse një kërkesë është raportuar tashmë te administratorët e faqes, nuk mund ta raportoni për herë të dytë - kjo është për të parandaluar që administratorët të njoftohen disa herë për të njëjtin problem përpara se të kenë mundësi ta rishikojnë atë.

Kur një kërkesë është raportuar më parë, por një administrator ka zgjedhur të mos e fsheh atë nga publiku, mund të përdorni formularin në shiritin anësor të faqes së kërkesës për të kontaktuar administratorët nëse ende mendoni se duhet të fshihet.

Kush e bën dumeditë ? #
dumeditë implementohet në Kosovë nga FLOSSK përmes një granti prej National Endowment for Democracy.
Funksionon në Alaveteli, i cili është krijuar prej mySociety.
Si mund të përditësohem me lajme për dumeditë?#
Kemi një blog.

Në vazhdim, lexoni për shtrimin e kërkesave -->

Kthehu te përmbajtja