Komuna e Prishtinës

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe prishtina

6 kërkesa

Përgjigja nga Komuna e Prishtinës për Elira Çallaki.

Pershendetje Elira,  uroj te jeni mire.  Te bashkelidhur gjeni dokumentin sipas kerkeses te derguar nga DKA.  Çdo të mirë, Arlinda Kastrati,  Zyra e Komunikimit / PR & Communications Kabineti i Kryetarit / Mayor’s Office Komuna e Prishtin...

Suksesshme.

Kërkesë për Komuna e Prishtinës nga Veton Kasapolli. Shënuar nga Elira Çallaki.

Përshëndetje, Institucionet duhet të përgjigjen brenda 7 ditëve kalendarike nga dita e regjistrimit të kërkesës. Nëse institucioni nuk përgjigjet ose përgjigja është jo e plotë, ju mund të dërgoni ankesë te Agjencia për Privatësi dhe Informim brenda...

Tepër e vonuar.

Përgjigja nga Komuna e Prishtinës për Vedat Shehu.

Pershendetje Vedat,  uroj te jeni mire.  Sipas pyetjeve te parashtruara, gjeni ne vijim pergjigjet nga Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit te Kontratave: Punimet në rrugën “Ahmet Gashi” janë ndërprerë si pasojë e kushteve atmosferi...

Suksesshme.

Kërkesa është dërguar te Komuna e Prishtinës nga Bashkim Islami.

Ju lutem, nese mund te kemi nje pergjigjje sa i perket legalizimit te banesave te banimit kolektiv ne rr. Hajrullah Abdullahu. Gjate viti 2021, sic jemi informuar nga kompania qe ka bere ndertimin dhe shitjen e banesave, jemi njoftuar qe te gjitha...

Tepër e vonuar.

Përgjigja nga Komuna e Prishtinës për Elira Çallaki.

Përshëndetje e nderuar, uroj të jeni mirë. Bazuar në vendimin e Kryetarit të Kryeqytetit z. Përparim Rama, që nga shtatori i vitit 2022 jam caktuar zyrtare përgjegjëse për qasje në dokumente publike. Në linkun e bashkëlidhur gjeni Vendimin: https:/...

Suksesshme.

Kërkesa është dërguar te Komuna e Prishtinës nga Bleron Limani.

Ju lutemi më informoni se cili është statusi i zgjidhjes së problemit të qenve endacak, sipas planit te Komunës? Dimri po afrohet, edhe ende ka tepër shumë qenë endacak rrugëve të Prishtinës, të cilët në shumë raste të evidentuara i kanë sulmuar dhe r...

Tepër e vonuar.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?