Skip to content

Impressum

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) është një organizatë joqeveritare me bazë në Prishtinë, e themeluar më 2009 me qëllim mbështetjen, promovimin dhe zhvillimin e softuerit të lirë dhe me burim të hapur. Përvec kësaj, FLOSSK gjithashtu kontribuon në njohuritë e hapura dhe me pjesëmarrje, edukimin në tekonologjinë informative përmes kurseve të hapura, dhe standardeve të hapura, kulturë dhë shoqërinë e hapur duke përdorur komunikimin e lirë.

Që nga themelimi i saj, FLOSSK ka qenë i përfshirë që të afroj komunitetin e IT me projekte me burim të lirë dhe të hapur duke organizuar konferenca vjetore, seminare, takime dhe pjesëmarrje aktive në zhvillimin e politikave të hapura.

Kthehu te përmbajtja