Infrastruktura e Hekurudhave - INFRAKOS SH.A.

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe INRAKOS

2 kërkesa

Përgjigja nga Infrastruktura e Hekurudhave - INFRAKOS SH.A. për Elira Çallaki.

E nderuara Elira, Jam duke u munduar nga Maili zyrëtar t'ju kthej përgjigje mirpo është e pamundur gjithashtu provova edhe përmet telefonit gjithashtu nuk është duke funksionuar po rovoj edhe nga kjo e_mail ???? Unë në kompaninë Infrakos sh.a. mbu...

Në pritje të klasifikimit.

Kërkesa është dërguar te Infrastruktura e Hekurudhave - INFRAKOS SH.A. nga Elira Çallaki.

Të nderuar/a zyrtarë/e, Po ju shkruaj për të kërkuar zyrtarisht qasje në CV-të e anëtarëve të bordit të ndërmarrjes publike në të cilin punoni, nën juridiksionin e Ligjit nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike. Si një qytetare e interesuar dh...

Tepër e vonuar.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?