Statistikat per bizneset e IT

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar.. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare duhet të ishte përgjigjur deri tani (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim të brendshëm.

Të nderuar Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare,

A mund te me informoni per numrin e bizneseve, me fusheveprimtari te teknoogjise se informacionit, qe jane regjistruar dhe mbyllur gjate 5 viteve te fundit, me llojin perkates te biznesit?

Me respekt,

Arbnor Hasani

Elira Çallaki ka lënë një shënim ()

Pershendetje Arbnor, mund ta provoni ta ridergoni kerkesen tende.