Gjej institucionin

Së pari, shtypni emrin e institucionit publik prej të cilit kërkoni informacion. Sipas Ligjit ata duhet të përgjigjen (pse?).

Nuk mund të gjeni institucionin që dëshiron?

Shfletoni të gjitha ose kërkoni nga ne që të shtojmë një.