Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës

Institucioni publik

2 kërkesa

Përgjigja nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës për lis luci.

I nderuar, Ju lutem specifkojeni pyetjen tuaj sepse eshte shume e paqarte! Per cfare ujera te qytetit te Prishtines e keni fjalen, per ujerat e pijes apo per ujera siperfaqesore te lumenjeve? Per cilet parametra te analizave laboratorike kerkoh...

Në pritje të klasifikimit.

Kërkesa është dërguar te Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës nga Elira Çallaki.

Përshendetje, Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Ag...

Tepër e vonuar.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?