Universiteti i Pejës

Institucioni publik

1 kërkesë

Mesazhi vijues dërguar Universiteti i Pejës nga Arianit Dobroshi.

Përshëndetje, Jam duke pritur përgjigje në këtë kërkesë për qasje në dokumente publike. Me respekt, Arianit Dobroshi

Tepër e vonuar.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?