Skip to content

Krijo një llogari ose Kyçuni

Bëje kërkesën!

Përgjigja nga Ministria e Drejtësisë për Besnik Hoti.

I nderuari z. Hoti, Ju jeni adresuar tek personi përgjegjës për qasje në Dokumente Publike andaj Ju lutem përcjellin këtu kërkesën tuaj. Faleminderit! Me respekt, Qëndresë Mustafa Zv. Udhëheqëse e Divizionit për Komunikim Publik Ministria e Drejtë...

Suksesshme.

Kthehu te përmbajtja