Zyrtari / ja për qasje në dokumente publike

Elira Çallaki bëri këtë kërkesë nën E Drejta e Informimit të Komuna e Junikut si pjesë e një pakete prej 112 institucioneve

Masat automatike anti-spam janë vendsour për këtë kërkesë të vjetër. Ju lutem na njoftoni nëse ende pritet përgjigje ose nëse keni problem për t'u përgjigjur.

Kërkesa ishte e suksesshme.

Përshendetje,

Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Agjencia për Informim dhe Privatësi.

A mundeni ju lutem të konfirmoni duke u përgjigjur në këtë email nëse aktualisht jeni duke mbajtur pozitën e zyrtarit përgjegjës për qasje në dokumente publike brenda institucionit tuaj?

Nëse këtë përgjegjësi tash e ka dikush tjetër, ju lutem na informoni për zyrtarin aktual përgjegjës për këtë funksion, emailin dhe numrin e telefonit zyrtar të personit.

Me respekt,

Elira Çallaki

Qendrim Knushi, Komuna e Junikut

Pershendetje te nderuar,shpresoj te jeni mirë dhe punet po ju shkojnë
mirë.

Po ju drejtohem nga Komuna e Junikut ne lidhje me kerkese tuaj ne lidhje
me 

zyrtarin përgjegjës per qasje ne dokumente publike.

Pra Zyrtar per qasje ne dokumente publike jam unë:

Qendrim Knushi

e-mail:qendrim.knushi@rks-gov .net

Tel:044-270-865.

Me respekt:

Qendrim Knushi

K.Junik.

Qendrim Knushi, Komuna e Junikut

Pershendetje te nderuar,shpresoj te jeni mirë dhe punet po ju shkojnë
mirë.

Po ju drejtohem nga Komuna e Junikut ne lidhje me kerkese tuaj ne lidhje
me 

zyrtarin përgjegjës per qasje ne dokumente publike.

Pra Zyrtar per qasje ne dokumente publike jam unë:

Qendrim Knushi

e-mail:qendrim.knushi@rks-gov .net

Tel:044-270-865.

Me respekt:

Qendrim Knushi

K.Junik.