Ministria e Shëndetësisë

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe MSH

2 kërkesa

Përgjigja nga Ministria e Shëndetësisë për Arianit Dobroshi.

I nderuar z. Dobroshi, Sa i përket numrave kontaktues dhe adresave për institucionet, luteni që t’i drejtoheni ShSKUK-së, pasi që ne nuk i posedojmë. Faleminderit për mirëkuptim! Me respekt,   Gjylferije Zabeli, Zëvendësuese e Udhëheqësit të Divizi...

Suksesshme.

Përgjigja nga Ministria e Shëndetësisë për Elira Çallaki.

Përshëndetje e nderuar znj, Çallaki, Zyrtar përgjegjës për kërkesat për Qasje në Dokumentet Publike në kuadër të MSh-së jam unë, Gjylferije Zabeli me vendim të Sekretarit të Përgjithshëm të MSh-së nga data 25.08.2023. Të bashkëngjitur gjeni edhe Ve...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?