Agjencia e Promovimit të Investimeve e Kosovës

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe APIK

1 kërkesë

Përgjigja nga Agjencia e Promovimit të Investimeve e Kosovës për Elira Çallaki.

E nderuar Besoj se jeni informuar gabimisht, sepse unë nuk kam të bëjë asgjë në lidhje me kërkesat për qasje në dokumente publike. Me respekt NOL BUZHALA DREJTOR I DREJTORATIT PËR ZHVILLIMIN E SEKTORIT PRIVAT DIRECTOR OF THE PRIVATE SECTOR DEVELOPM...

Në pritje të klasifikimit.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?