Komuna e Skenderajt

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Komuna e Skenderajt për Elira Çallaki.

Përshëndetje, Ju njoftoj se unë jam zyrtar për qasje në dokumente publike në komunën e Skenderajt. Gjithë të mirat! ________________________________________ From: Elira Çallaki <[Mesazhi per #112 per te Drejten e Informimit]> Sent: Thursday, Septem...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?