Komuna e Junikut

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Komuna e Junikut për Elira Çallaki.

Pershendetje te nderuar,shpresoj te jeni mirë dhe punet po ju shkojnë mirë. Po ju drejtohem nga Komuna e Junikut ne lidhje me kerkese tuaj ne lidhje me  zyrtarin përgjegjës per qasje ne dokumente publike. Pra Zyrtar per qasje ne dokumente publ...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?