Zyrtari / ja për qasje në dokumente publike

Elira Çallaki bëri këtë kërkesë nën E Drejta e Informimit të Inspektorati Policor i Kosovës si pjesë e një pakete prej 112 institucioneve

Masat automatike anti-spam janë vendsour për këtë kërkesë të vjetër. Ju lutem na njoftoni nëse ende pritet përgjigje ose nëse keni problem për t'u përgjigjur.

Kërkesa ishte e suksesshme.

Përshendetje,

Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Agjencia për Informim dhe Privatësi.

A mundeni ju lutem të konfirmoni duke u përgjigjur në këtë email nëse aktualisht jeni duke mbajtur pozitën e zyrtarit përgjegjës për qasje në dokumente publike brenda institucionit tuaj?

Nëse këtë përgjegjësi tash e ka dikush tjetër, ju lutem na informoni për zyrtarin aktual përgjegjës për këtë funksion, emailin dhe numrin e telefonit zyrtar të personit.

Me respekt,

Elira Çallaki

Arbër Beka, Inspektorati Policor i Kosovës

Pershendetje Elira;
Ju konfirmoj se aktualisht mbaj pozitën e zyrtarit përgjegjës për qasje në dokumente publike Brenda IPK-se.

 
​Me respekt;
 
Arbër Beka
Udhëheqës i Divizionit për marrëdhënie me publikun dhe bashkëpunim ndërkombëtar
Chief of Division for public relation and International cooperation
Inspektorati Policor i Kosovës/Police Inspectorate of Kosova
Email: [Mesazhi per kerkese tekInspektorati Policor i Kosovës]
Tel: 00383(0)44 146 696
Rruga /Str "Deshmoret e Gollakut" - Hajvali, Prishtinë
Republika e Kosovës/Republic of Kosova

shfaq pjesët e cituara