Administrata Tatimore e Kosovës

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe ATK

1 kërkesë

Përgjigja nga Administrata Tatimore e Kosovës për Elira Çallaki.

Përshëndetje Elira, Po, ju konfirmoj që ju keni shkrua tek zyrtari përgjegjës për Qasje ne Dokumente Zyrtare. Tel: 038 200 250 30 Faleminderit! Valentina Bytyqi - Sefa Udhëheqës i Divizionit për Komunikim me Media Dep. Zyra e Drejtorit Ekzekutiv P...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?