Agjencia e Punësimit

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Agjencia e Punësimit për Elira Çallaki.

Përshendetje, E konfirmoje se mund të drejtoheni prap ne kete e-mail.

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?