Agjencia e Statistikave e Kosovës

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe ASK

2 kërkesa

Kërkesa është dërguar te Agjencia e Statistikave e Kosovës nga Arianit Dobroshi.

E nderuar ASK, Ju lutem ma dergoni listen emrave dhe mbiemrave me frekuencat e tyre ne Kosove. Formati me duhet ne fome te strukturuar per lexim kompjuterik. Nuk me duhen emrat e personave individual (emri i nderlidhur me mbiemer) prandaj kjo kerk...

Informacioni nuk u mbajt.

Kërkesa është dërguar te Agjencia e Statistikave e Kosovës nga Elira Çallaki.

Përshendetje, Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Ag...

Tepër e vonuar.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?