Inspektorati Policor i Kosovës

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Inspektorati Policor i Kosovës për Elira Çallaki.

Pershendetje Elira; Ju konfirmoj se aktualisht mbaj pozitën e zyrtarit përgjegjës për qasje në dokumente publike Brenda IPK-se.   ​Me respekt;   Arbër Beka Udhëheqës i Divizionit për marrëdhënie me publikun dhe bashkëpunim ndërkombëtar Chief of Div...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?