Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe AUV

1 kërkesë

Përgjigja nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë për Elira Çallaki.

E nderuar, Ende jam duke e ushtruar detyrën e Zyrtarit për Qasje ne Dokumente Publike për AUV. Me respekt, Lamir Thaçi Zyrtar për Informim- Public Relations Officer Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë- Food and Veterinary Agency Tel: +383382003832...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?