Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar

Institucioni publik

1 kërkesë

Përshëndetje, Më lejoni të ju informoj që, aktualisht jam Udhëheqëse e Divizionit për Certifikim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar në Agjencinë për Informim dhe Privatësi por që nuk mbaj pozitën e zyrtarit për qasje. Më herët kam qenë pjesë e Agjenicë pë...

Pjesërisht e suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?