Zyrtari / ja për qasje në dokumente publike

Kërkesa ishte pjesërisht e suksesshme.

Përshendetje,

Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Agjencia për Informim dhe Privatësi.

A mundeni ju lutem të konfirmoni duke u përgjigjur në këtë email nëse aktualisht jeni duke mbajtur pozitën e zyrtarit përgjegjës për qasje në dokumente publike brenda institucionit tuaj?

Nëse këtë përgjegjësi tash e ka dikush tjetër, ju lutem na informoni për zyrtarin aktual përgjegjës për këtë funksion, emailin dhe numrin e telefonit zyrtar të personit.

Me respekt,

Elira Çallaki

Liridona Zeqiri, Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar

Përshëndetje,

Më lejoni të ju informoj që, aktualisht jam Udhëheqëse e Divizionit për Certifikim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar në Agjencinë për Informim dhe Privatësi por që nuk mbaj pozitën e zyrtarit për qasje.

Më herët kam qenë pjesë e Agjenicë për Administrimin e Pasursë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar.

Me respekt,
Liridona

shfaq pjesët e cituara