Komuna e Kaçanikut

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Komuna e Kaçanikut për Elira Çallaki.

Pershendetje e nderuar, deri ne fund te javes se ardhshme jam une dhe e kam kete pozite, ndersa pas kesaj kohe jam ne pushim te lehonise, por me email automatike do te informoheni se ku te orientoheni. Gjitha te mirat

Pjesërisht e suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?