Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit për Elira Çallaki.

E nderuara znj. Çallaki, Duke kërkuar zyrtarin për qasje ju, ju jeni drejtuar Drejtorës së Përgjithshme të Agjencisë për Informim dhe Privatësi. Ju informoj që zyrtar për qasje për Agjencinë për Informim dhe Privatësi është, Besjana Maksutaj-Gërvall...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?