Instituti Arkeologjik i Kosovës

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Instituti Arkeologjik i Kosovës për Elira Çallaki.

E nderuar, Ju konfirmoj se, aktualisht e mbaj pozitën e zyrtarit përgjegjës për qasje në dokumente zyrtare në institucionin tonë.. Me respekt, Drejtor i IAK Dr, sc. Enver Rexha

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?