Komuna e Fushë Kosovës

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Komuna e Fushë Kosovës për Elira Çallaki.

Përshëndetje Ju njoftoj se me Vendim të Kryetarit të Komunës, Zyrtari për Qasje në Dokumente Publike në Komunën e Fushë Kosovës është: Amir Bullatovci Drejtor i Drejtorisë për Administratë Komuna e Fushë-Kosovës Tel. 038/ 200 40 551 Mob. 044/ 777-...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?