Komuna e H. të Elezit

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Komuna e H. të Elezit për Elira Çallaki.

Konfirmoj se kjo adres esht e duhura per kerkes per qasje ne dokumente publike me respek Basjkim Sopa- Zyrtar per qasje ne dokumente publike mob.044/381-314 __________________________________ From: Elira Çallaki <[Mesazhi per #90 per te Drejten e Inf...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?