Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe ARKEP

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare duke përdorur këtë faqe.