Arianit Dobroshi

Të nderuar Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës,

Kjo është një kërkesë për qasje në dokumente publike.

Ju lutem ma dërgoni në formë tabelare listën e institucioneve publike shëndetësore në Kosovë. Mundësisht secili institucion të ketë edhe informacione për atë institucion si adresa, orari i punës, numri i telefonit, koordinatat gjeografike, etj.

Mirëpres përgjigje brenda afatit të paraparë me Ligjin për qasje.

Me respekt,
Arianit Dobroshi

Drejtoria SHSKUK, Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

I nderuar z. Dobroshi,

Po ju përcjellim listën e institucioneve që menaxhohen nga Shërbimi
Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

 

 Institucionet shëndetësore të nivelit dytësor dhe tretësor të kujdesit
shëndetësor, të cilat përbëjnë  Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universistar
i Kosvës- SHSKUK, janë si vijon:

 

• Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK);
• Qendra Klinike Universitare Stomatologjike e Kosovës;
• Qendra Kombëtare e Mjekësisë së Punës në Gjakovë;
• .Qendra Kombëtare e Mjekësisë Sportive;
• Qendra Kombëtare e Telemjekësisë;
• Spitali i Përgjithshëm në Mitrovicë;
• .Spitali i Përgjithshëm në Gjilan;
• Spitali i Përgjithshëm në Pejë;
• Spitali i Përgjithshëm në Gjakovë;
• Spitali i Përgjithshëm në Prizren;
• .Spitali i Përgjithshëm në Ferizaj;
• .Spitali i Përgjithshëm në Vushtrri;
• Qendrat e Shëndetit Mendor me Shtëpitë për Integrim në Bashkësi;
• .Qendra për Integrimin dhe Rehabilitimin e të Sëmurëve Kronik
Psikiatrik në Shtime
• Sherbimi klinik i Emergjences:
• Klinika e Anestezionit dhc Mjekimit Intensiv:
• Klinika e Kirurgjisë Ahdoininale;
• Klinika Neurokirurgjise;
• K linika e Kirurgj ise se Femijeve;
• Klinika e Ortopedise dhe Traumatologjisë Lokomotore;
• Sherbimi Klinik i Orto-protetikes;
• Klinika e Urologjisë;
• Klinika e Kirurgjise Torakale;
• K linka e Kirurgjise Vaskulare;
• Klinika e Kirurgjise Plastike, Rkekonstruktive dhe Estetikc;
• Klinika e Obstetrikes dhe Gjinekologjisë;
• Klinika e Otorinolaringologjisë;
• Klinika e Oftalmologjisë
• Klinika e Kirurgjisë Maksillo-faciale;
• Klinika e Kardiologjisë;
• Sherbimi klinik i Kardiokirurgjisë;
• K liilika e Reumatologjisë;
• Klnika e Alergologjisë dhe Imunologjisë Klinike

• Klinika e Endokrinologjisë;
• Klinika e Gastroenterologjise me Hepatologji;
• KI inika e Hematologjisë;
• Klinika e Nefrologjisë;
• Klinika e Sëmundjevc Ngjitëse ( Infektive);
• Klinika e Psikiatrisë;
• Klinika e Neurologjisë;
• Klinika e Dermatovenerolcgjisë;
• Klinika e Pediatrisë;
• Klinika c Neonatologjisë;
• Klinika e Pulmolugjisë;
• Klinika c Mjekesisë Fizikale me Rehabilitim dhc Mjekesi Sportive;
• Klinika e Biokimisë Mjekësore;
• Klinika e Radiologjisë:
• Klinika e Onkologjisë;
• Shërbimi Klinik i Mjekesisë Nukleare ;
• lnstituti i Psikiatrise Forenzike;
• Institutet para-klinike;
• Shërbimi Klinik i Mikrobiologjisë Klinike  

 

Me respekt,
Zyra e drejtorit të përgjithshëm- ShSKUK
[adresa e postës elektronike]
038 512 600

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Mirlinda Qyqalla
Sent: 20 October 2023 10:00
To: Drejtoria SHSKUK; Shpend Fazliu
Subject: Fw: Kërkesë për E Drejta e Informimit - Lista e institucioneve
shëndetësore
 
________________________________________
From: Arianit Dobroshi <[Mesazhi per #159 per te Drejten e Informimit]>
Sent: 19 October 2023 20:15
To: Mirlinda Qyqalla
Subject: Kërkesë për E Drejta e Informimit  - Lista e institucioneve
shëndetësore

Të nderuar Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës,

Kjo është një kërkesë për qasje në dokumente publike.

Ju lutem ma dërgoni në formë tabelare listën e institucioneve publike
shëndetësore në Kosovë. Mundësisht secili institucion të ketë edhe
informacione për atë institucion si adresa, orari i punës, numri i
telefonit, koordinatat gjeografike, etj.

Mirëpres përgjigje brenda afatit të paraparë me Ligjin për qasje.

Me respekt,

Arianit Dobroshi

-------------------------------------------------------------------

Të lutem përdor këtë adresë të postës elektronike për të gjitha përgjigjet
në këtë kërkesë:

[Mesazhi per #159 per te Drejten e Informimit]

A është [Mesazhi për kërkesë tekSHSKUK] adresë e gabuar  për Shërbimi
Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës? Nëse po, të lutem na kontakto
nëpërmjet këtij formulari:

[1]http://dumedite.org/sq/change_request/ne...

Shfajësim: Ky mesazh dhe çdo përgjigje që ti i jep atij do të publikohen
në internet. Politikat tona për privatësinë dhe të drejtat autoriale:

[2]http://dumedite.org/sq/help/officers

Keni parasysh që në disa raste publikimi i kërkesave dhe përgjigjeve do të
vonohet.

Nese ju si nenpunes civil per te Drejten e Informimit mendoni se ky
sherbim eshte i dobishem, ju lutem kerkojini IT-se tuaj te lidhe faqen
tuaj elektronike me faqen tone te DI.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://dumedite.org/sq/change_request/ne...
2. http://dumedite.org/sq/help/officers