Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe SHSKUK

2 kërkesa

I nderuar z. Dobroshi, Po ju përcjellim listën e institucioneve që menaxhohen nga Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës    Institucionet shëndetësore të nivelit dytësor dhe tretësor të kujdesit shëndetësor, të cilat përbëjnë  Shër...

Suksesshme.

Përgjigja nga Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës për Elira Çallaki.

Preshendetje, Ju konfirmoj qe une jam zyrtare per Qasje ne Dokumenta Publike ne kuader te ShSKUK/QKUK dhe se ky esht eemiali im zyrtar! Me respekt. Mirlinda Qyqalla ________________________________________ From: Elira Çallaki <[Mesazhi per #144 per...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?