Gjobat në trafik për përdorim të telefonit gjatë ngasjes

Arianit Dobroshi bëri këtë kërkesë nën E Drejta e Informimit të Policia e Kosovës

Masat automatike anti-spam janë vendsour për këtë kërkesë të vjetër. Ju lutem na njoftoni nëse ende pritet përgjigje ose nëse keni problem për t'u përgjigjur.

Kërkesa ishte e suksesshme.

E nderuar Policia e Kosovës,

Ju lutem më njoftoni sa gjoba janë dhënë gjatë vitit 2022 për përdorim të telefonit mobil gjatë ngasjes së automjetit.

Pres përgjigje brenda afatit të paraparë me Ligjin për qasje në dokumente publike.

Me respekt,
Arianit Dobroshi

Daut Hoxha, Policia e Kosovës

I nderuar,

Ju njoftojmë se e kemi pranuar kërkesen tuaj, andaj kerkojmë nga ana juaj qe per adresimin e saj me kompetentet të na dergoni te skanuar një dokument identifikimi tuajin (ID) dhe arsyen pse ju duhen te dhenat dhe per qfare qellimi do te perdoren.

Me respekt

Kapiten/Captain Daut HOXHA

Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës

Kosovo Police Press and Public Relation Office

Zyrë/Office: 038 5080 1237

Mob: +383 (0) 44 181 418

________________________________________
From: Arianit Dobroshi <[Mesazhi per #154 per te Drejten e Informimit]>
Sent: Thursday, September 28, 2023 5:09 PM
To: Daut Hoxha
Subject: Kërkesë për E Drejta e Informimit - Gjobat në trafik për përdorim të telefonit gjatë ngasjes

E nderuar Policia e Kosovës,

Ju lutem më njoftoni sa gjoba janë dhënë gjatë vitit 2022 për përdorim të telefonit mobil gjatë ngasjes së automjetit.

Pres përgjigje brenda afatit të paraparë me Ligjin për qasje në dokumente publike.

Me respekt,

Arianit Dobroshi

-------------------------------------------------------------------

Të lutem përdor këtë adresë të postes elektronike për të gjitha përgjigjet në këtë kërkesë:

[Mesazhi per #154 per te Drejten e Informimit]

A është [Mesazhi per kerkese tekPK] adresë e gabuar për Policia e Kosovës? Nëse po, të lutem na kontakto nëpermjet ketij formulari:

http://dumedite.org/sq/change_request/ne...

Shfajësim: Ky mesazh dhe çdo përgjigje që ti i jep atij do të publikohen në internet. Politikat tona për privatësinë dhe të drejtat autoriale:

http://dumedite.org/sq/help/officers

Keni parasysh që në disa raste publikimi i kërkesave dhe përgjigjeve do të vonohet.

Nese ju si nenpunes civil per te Drejten e Informimit mendoni se ky sherbim eshte i dobishem, ju lutem kerkojini IT-se tuaj te lidhe faqen tuaj elektronike me faqen tone te DI.

-------------------------------------------------------------------

Daut Hoxha, Policia e Kosovës

I nderuar,

Megjithse nuk kishim ndonje numer telefoni per sqarime lidhur me perdorimin e statistikave, ne ju kemi shkruar ne e-mail, dhe në vijim po ju percjellim statistikat e kerkuara,e që presim nga ju qe poashtu konfirmimin e pranimit dhe konsiderimin e kerkese sonë.


Sipas kërkesës tuaj, ju njoftojmë se gjatë vitit 2022 për përdorim të telefonit mobil gjatë ngasjes së mjetit janë shqiptuar gjithsejtë 28,473 gjoba.

Me respekt

Kapiten/Captain Daut HOXHA

Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës

Kosovo Police Press and Public Relation Office

Zyrë/Office: 038 5080 1237

Mob: +383 (0) 44 181 418

________________________________________
From: Daut Hoxha
Sent: Tuesday, October 3, 2023 10:24 AM
To: From: Arianit Dobroshi
Cc: Zyra Informimit DPP
Subject: FW: Kërkesë për E Drejta e Informimit - Gjobat në trafik për përdorim të telefonit gjatë ngasjes

I nderuar,

Ju njoftojmë se e kemi pranuar kërkesen tuaj, andaj kerkojmë nga ana juaj qe per adresimin e saj me kompetentet të na dergoni te skanuar një dokument identifikimi tuajin (ID) dhe arsyen pse ju duhen te dhenat dhe per qfare qellimi do te perdoren.

Me respekt

Kapiten/Captain Daut HOXHA

Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës

Kosovo Police Press and Public Relation Office

Zyrë/Office: 038 5080 1237

Mob: +383 (0) 44 181 418

________________________________________
From: Arianit Dobroshi <[Mesazhi per #154 per te Drejten e Informimit]>
Sent: Thursday, September 28, 2023 5:09 PM
To: Daut Hoxha
Subject: Kërkesë për E Drejta e Informimit - Gjobat në trafik për përdorim të telefonit gjatë ngasjes

E nderuar Policia e Kosovës,

Ju lutem më njoftoni sa gjoba janë dhënë gjatë vitit 2022 për përdorim të telefonit mobil gjatë ngasjes së automjetit.

Pres përgjigje brenda afatit të paraparë me Ligjin për qasje në dokumente publike.

Me respekt,

Arianit Dobroshi

-------------------------------------------------------------------

Të lutem përdor këtë adresë të postes elektronike për të gjitha përgjigjet në këtë kërkesë:

[Mesazhi per #154 per te Drejten e Informimit]

A është [Mesazhi per kerkese tekPK] adresë e gabuar për Policia e Kosovës? Nëse po, të lutem na kontakto nëpermjet ketij formulari:

http://dumedite.org/sq/change_request/ne...

Shfajësim: Ky mesazh dhe çdo përgjigje që ti i jep atij do të publikohen në internet. Politikat tona për privatësinë dhe të drejtat autoriale:

http://dumedite.org/sq/help/officers

Keni parasysh që në disa raste publikimi i kërkesave dhe përgjigjeve do të vonohet.

Nese ju si nenpunes civil per te Drejten e Informimit mendoni se ky sherbim eshte i dobishem, ju lutem kerkojini IT-se tuaj te lidhe faqen tuaj elektronike me faqen tone te DI.

-------------------------------------------------------------------

Arianit Dobroshi

Z. Hoxha,

Faleminderit për informacionin.

Sinqerisht,
Arianit Dobroshi

Daut Hoxha, Policia e Kosovës

I nderuar
Jeni i mirepritur, dhe qkado qe ne mund te ju ndihmojme dhe kemi ne
posedim, jemi ne dispozicion.
Me respekt
Kapiten Daut Hoxha
Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun e PK -së, DPP, Prishtinë

shfaq pjesët e cituara