TERMOKOS

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe TERMOKOS

1 kërkesë

Përgjigja nga TERMOKOS për Vedat Shehu.

I nderuar, Uroj t'jeni mirë me shëndet dhe punët t'ju ecin mbarë! Kyçja e kompleksit ''Banesat e bardha" është pjesë e projektit, në kuadër të të cilit planifikohen të kyçen në rrjetin e ngrohjes 129 objekte banesore, me fondin prej 5 milion eurosh...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?