Kompania Energjetike e Kosoves

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe KEK

1 kërkesë

Përgjigja nga Kompania Energjetike e Kosoves për Elira Çallaki.

E nderuara znj. Çallaki, Korporata Energjetike e Kosovës KEK sh.a. ju njofton se Bordi i drejtoreve përzgjidhet nga Qeveria e Republikës së Kosovës (ne cilësinë e aksionarit), andaj ju lutem që kërkesën e juaj ta drejtoni te institucionet relevante....

Pjesërisht e suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?