Komisioni i Pavarur i Mediave

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe KPM

1 kërkesë

Përgjigja nga Komisioni i Pavarur i Mediave për Vullnet Gacaferri.

I nderuari z.Gacaferri, Lidhur me kërkesën tuaj, ju përcjell të bashkangjitur regjistrat e të licencuarve në Komisionin e Pavarur të Mediave. Të dhënat e njëjta janë publike në webfaqen e KPM-së në këtë link: https://www.kpm-ks.org/telicencuarit/306...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?