Nuk e dimë nëse përgjigja më e fundit ndaj kësaj kërkese përmban informacion apo jo – nëse jeni lis luci ju lutemi identifikohuni dhe njoftoni të gjithë.

Analizat laboratorike të ujërave - Prishtinë

lis luci bëri këtë kërkesë nën E Drejta e Informimit të Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës

Masat automatike anti-spam janë vendsour për këtë kërkesë të vjetër. Ju lutem na njoftoni nëse ende pritet përgjigje ose nëse keni problem për t'u përgjigjur.

Jemi në pritje të lis luci që të lexoj një përgjigje aktuale dhe të përditësoj statusin.

Të nderuar Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës,

Kjo është një kërkesë për qasje në dokumente publike.

Ju lutem m'i dërgoni në formë tabelare të dhënat lidhur me analizat laboratorike të ujërave për qytetin e Prishtinës për periudhen kohore Janar 2022 - Tetor 2023, pasi që nuk janë në dispozicion ne web faqe.

Mirëpres përgjigje brenda afatit të paraparë me Ligjin për qasje.

Me respekt,

Lis Luci

Afrim Berisha, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës

I nderuar,

Ju lutem specifkojeni pyetjen tuaj sepse eshte shume e paqarte!

Per cfare ujera te qytetit te Prishtines e keni fjalen, per ujerat e pijes
apo per ujera siperfaqesore te lumenjeve?

Per cilet parametra te analizave laboratorike kerkohen te dhenat?

Per cilin dokument kerkohet qasja ne dokumente publike?

___________________
Dr.sc. Afrim Berisha 
Zëvëndësues i Drejtorit Ekzekutiv/Acting Executive Director & EEA/EIONET
National Focal Point
Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës/Kosovo Environmental
Protection Agency 
Adresa: Ndërtesa e re e Qeverisë (ish Rilindja) XV/04 ; 10000 Prishtinë: 
Tel: 038 200 33 230; Mob: +383 (0) 44 374
888; Email: [1][Mesazhi për kërkesë tekAgjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës] : web: [2]www.ammk-rks.net 

You control climate change!
Turn down, Switch off, Walk, Recycle

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: lis luci <[Mesazhi per #158 per te Drejten e Informimit]>
Sent: Thursday, October 19, 2023 12:22:25 PM
To: Afrim Berisha
Subject: Kërkesë për E Drejta e Informimit - Analizat laboratorike të
ujërave - Prishtinë
 
Të nderuar Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës,

Kjo është një kërkesë për qasje në dokumente publike.

Ju lutem m'i dërgoni në formë tabelare të dhënat lidhur me analizat
laboratorike të ujërave për qytetin e Prishtinës për periudhen kohore
Janar 2022 - Tetor 2023, pasi që nuk janë në dispozicion ne web faqe.

Mirëpres përgjigje brenda afatit të paraparë me Ligjin për qasje.

Me respekt,

Lis Luci

-------------------------------------------------------------------

Të lutem përdor këtë adresë të postes elektronike për të gjitha përgjigjet
në këtë kërkesë:

[Mesazhi per #158 per te Drejten e Informimit]

A është [Mesazhi për kërkesë tekAgjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës] adresë e gabuar  për Agjencia për
Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës? Nëse po, të lutem na kontakto nëpermjet
ketij formulari:

[3]http://dumedite.org/sq/change_request/ne...

Shfajësim: Ky mesazh dhe çdo përgjigje që ti i jep atij do të publikohen
në internet. Politikat tona për privatësinë dhe të drejtat autoriale:

[4]http://dumedite.org/sq/help/officers

Keni parasysh që në disa raste publikimi i kërkesave dhe përgjigjeve do të
vonohet.

Nese ju si nenpunes civil per te Drejten e Informimit mendoni se ky
sherbim eshte i dobishem, ju lutem kerkojini IT-se tuaj te lidhe faqen
tuaj elektronike me faqen tone te DI.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Mesazhi për kërkesë tekAgjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës]
2. http://www.ammk-rks.net/
3. http://dumedite.org/sq/change_request/ne...
4. http://dumedite.org/sq/help/officers

Nuk e dimë nëse përgjigja më e fundit ndaj kësaj kërkese përmban informacion apo jo – nëse jeni lis luci ju lutemi identifikohuni dhe njoftoni të gjithë.