kontrata për licenca të Microsoft

Arianit Dobroshi bëri këtë kërkesë nën E Drejta e Informimit të Ministria e Punëve të Brendshme

Masat automatike anti-spam janë vendsour për këtë kërkesë të vjetër. Ju lutem na njoftoni nëse ende pritet përgjigje ose nëse keni problem për t'u përgjigjur.

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar.. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Ministria e Punëve të Brendshme duhet të ishte përgjigjur deri tani (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim të brendshëm.

E nderuar Ministri e Punëve të Brendshme,

Kjo është një kërkesë për qasje në dokumente publike.

Ju lutem ma dërgoni kontratën aktuale që keni për licenca të Microsoft.

Me respekt,
Arianit Dobroshi