Zyrtari / ja për qasje në dokumente publike

Elira Çallaki bëri këtë kërkesë nën E Drejta e Informimit të Kuvendi i Republikës së Kosovës si pjesë e një pakete prej 112 institucioneve

Masat automatike anti-spam janë vendsour për këtë kërkesë të vjetër. Ju lutem na njoftoni nëse ende pritet përgjigje ose nëse keni problem për t'u përgjigjur.

Kërkesa ishte e suksesshme.

Përshendetje,

Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Agjencia për Informim dhe Privatësi.

A mundeni ju lutem të konfirmoni duke u përgjigjur në këtë email nëse aktualisht jeni duke mbajtur pozitën e zyrtarit përgjegjës për qasje në dokumente publike brenda institucionit tuaj?

Nëse këtë përgjegjësi tash e ka dikush tjetër, ju lutem na informoni për zyrtarin aktual përgjegjës për këtë funksion, emailin dhe numrin e telefonit zyrtar të personit.

Me respekt,

Elira Çallaki

Burim Etemaj, Kuvendi i Republikës së Kosovës

Përshëndetje!

E nderuar znj. Çallaki,

E konfirmoj se jam personi përgjegjës në Kuvendin e Kosovës për t’i pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike.

Me respekt,
Burim Etemaj

Sent from my iPhone

shfaq pjesët e cituara