Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës për Elira Çallaki.

E nderuar znj.Çallaki, Konfirmoj se unë edhe më tutje ushtroj detyrat e Zyrtarit për shqyrtim te kërkesave për qasje ne dokumentet publike. Me respekt, Nazim Berbatovci Zyrtar për shqyrtim të kërkesave për qasje në dokumente publike dhe mbrojtje...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?