Lista e emrave dhe mbiemrave

Duke pritur për rishqyrtim të brendshem nga Agjencioni për Regjistrim Civil për trajtimin e kësaj kërkese.

Arianit Dobroshi

E nderuar Agjenci per Regjistrim Civil,

Kjo eshte nje kerkese per qasje ne dokumente publike.

Ju lutem ma dergoni listen e emrave dhe mbiemrave me frekuencat e tyre ne Kosove.

Formati me duhet ne forme te strukturuar per lexim kompjuterik.

Nuk me duhen emrat e personave individual (emri i nderlidhur me mbiemer) prandaj kjo kerkese nuk e cenon privatesine.

Me respekt,
Arianit Dobroshi

Arianit Dobroshi ka lënë një shënim ()

Me kerkuan qe kerkesen ta drejtoj permes MPB keshtu qe e ridergova atje.

Arianit Dobroshi

E nderuar Agjenci për Regjistrim Civil/Z. Mentor Breca,

MPB tha qe ta dergoj keresen tek ju,

Ju lutem që për këtë kërkesë të drejtoheni tek z. Mentor Breca, Zyrtar për Qasje në Dokumente Publike në Agjencinë për Regjistrim Civil, në [adresa e postës elektronike]

Me respekt:

Behar Haziraj
Zyrtar i Lartë për Media
Ministria e Punëve të Brendshme
[Mesazhi për kërkesë tekMPB]
Mob; 044 158-530
Centrex; 200 19-545
mpb.ks-gov.org

Prandaj po pres pergjigje.

Me respekt,
Arianit Dobroshi

E nderuar Agjenci për Regjistrim Civil,

Ju lutemi me njoftoni kur mund te pres pergjigje per kete kerkese.

Me respekt,
Arianit Dobroshi