Ku mund te aplikoj per leje te prerjeve drusore

Yllëza Hasanaj bëri këtë kërkesë nën E Drejta e Informimit të Agjencioni Pyjor i Kosovës

Masat automatike anti-spam janë vendsour për këtë kërkesë të vjetër. Ju lutem na njoftoni nëse ende pritet përgjigje ose nëse keni problem për t'u përgjigjur.

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar.. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Agjencioni Pyjor i Kosovës duhet të ishte përgjigjur deri tani (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim të brendshëm.

Të nderuar Agjencioni Pyjor i Kosovës,

Jemi te interesuar te aplikojme per leje te prerjes drusore.
A mund te kemi informata me te detajuara sa i perket kesaj ceshtje?

Me respekt,

Yllëza Hasanaj