Kërkesë për listën e shkollave të mesme me psikolog në Prishtinë

Kërkesa ishte e suksesshme.

Të nderuar Komuna e Prishtinës,

Përmes kësaj kërkese për qasje në informacion ju lus të më dërgoni një listë të shkollave të mesme në Prishtinë që disponojnë shërbimin e një psikologu shkollor.

Me respekt,
Elira Çallaki

Arlinda Kastrati, Komuna e Prishtinës

Pershendetje e nderuar,
Uroj te jeni mire.
Konfirmoj pranimin e kerkeses dhe adresimin ne departamentin perkates.
Çdo të mirë,
Arlinda Kastrati, 

Zyra e Komunikimit / PR & Communications

Kabineti i Kryetarit / Mayor’s Office

Komuna e Prishtinës / Municipality of Prishtina

e-mail: [Mesazhi për kërkesë tekprishtina]
Mob: +38349302432

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Elira Çallaki <[Mesazhi per #171 per te Drejten e Informimit]>
Sent: Thursday, February 22, 2024 11:33
To: kërkesa DI tek prishtina <[Mesazhi për kërkesë tekprishtina]>
Subject: Kërkesë për E Drejta e Informimit - Kërkesë për listën e
shkollave të mesme me psikolog në Prishtinë
 
Të nderuar Komuna e Prishtinës,

Përmes kësaj kërkese për qasje në informacion ju lus të më dërgoni një
listë të shkollave të mesme në Prishtinë që disponojnë shërbimin e një
psikologu shkollor.

Me respekt,

Elira Çallaki

-------------------------------------------------------------------

Të lutem përdor këtë adresë të postës elektronike për të gjitha përgjigjet
në këtë kërkesë:

[Mesazhi per #171 per te Drejten e Informimit]

A është [Mesazhi për kërkesë tekprishtina] adresë e gabuar  për Komuna e
Prishtinës? Nëse po, të lutem na kontakto nëpërmjet këtij formulari:

[1]http://dumedite.org/sq/change_request/ne...

Shfajësim: Ky mesazh dhe çdo përgjigje që ti i jep atij do të publikohen
në internet. Politikat tona për privatësinë dhe të drejtat autoriale:

[2]http://dumedite.org/sq/help/officers

Keni parasysh që në disa raste publikimi i kërkesave dhe përgjigjeve do të
vonohet.

Nese ju si nenpunes civil per te Drejten e Informimit mendoni se ky
sherbim eshte i dobishem, ju lutem kerkojini IT-se tuaj te lidhe faqen
tuaj elektronike me faqen tone te DI.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://dumedite.org/sq/change_request/ne...
2. http://dumedite.org/sq/help/officers

Arlinda Kastrati, Komuna e Prishtinës

1 Shtojcë

  • Attachment

    Te dhenat per psikolog per shkollat e mesme.xlsb

    28K Download

Pershendetje Elira, 

uroj te jeni mire. 

Te bashkelidhur gjeni dokumentin sipas kerkeses te derguar nga DKA. 

Çdo të mirë,
Arlinda Kastrati, 

Zyra e Komunikimit / PR & Communications

Kabineti i Kryetarit / Mayor’s Office

Komuna e Prishtinës / Municipality of Prishtina

e-mail: [Mesazhi për kërkesë tekprishtina]
Mob: +38349302432

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Elira Çallaki <[Mesazhi per #171 per te Drejten e Informimit]>
Sent: Thursday, February 22, 2024 11:32:20 AM
To: Arlinda Kastrati
Subject: Kërkesë për E Drejta e Informimit - Kërkesë për listën e
shkollave të mesme me psikolog në Prishtinë
 
Të nderuar Komuna e Prishtinës,

Përmes kësaj kërkese për qasje në informacion ju lus të më dërgoni një
listë të shkollave të mesme në Prishtinë që disponojnë shërbimin e një
psikologu shkollor.

Me respekt,

Elira Çallaki

-------------------------------------------------------------------

Të lutem përdor këtë adresë të postës elektronike për të gjitha përgjigjet
në këtë kërkesë:

[Mesazhi per #171 per te Drejten e Informimit]

A është [Mesazhi për kërkesë tekprishtina] adresë e gabuar  për Komuna e
Prishtinës? Nëse po, të lutem na kontakto nëpërmjet këtij formulari:

[1]http://dumedite.org/sq/change_request/ne...

Shfajësim: Ky mesazh dhe çdo përgjigje që ti i jep atij do të publikohen
në internet. Politikat tona për privatësinë dhe të drejtat autoriale:

[2]http://dumedite.org/sq/help/officers

Keni parasysh që në disa raste publikimi i kërkesave dhe përgjigjeve do të
vonohet.

Nese ju si nenpunes civil per te Drejten e Informimit mendoni se ky
sherbim eshte i dobishem, ju lutem kerkojini IT-se tuaj te lidhe faqen
tuaj elektronike me faqen tone te DI.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://dumedite.org/sq/change_request/ne...
2. http://dumedite.org/sq/help/officers