Komuna e Kamenicës

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Komuna e Kamenicës për Elira Çallaki.

Pershendetje Po une jam zyrtare e caktuar per Qasje ne Dokumente Publike. Gjithë të mirat, / All the best, Valdete Berisha - Murina Zyrtare e Lartë për Raportim dhe Informim / Report and Information High Officer Zyrtare për Qasje në Dokumente Publi...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?