Komuna e Gjakovës

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Komuna e Gjakovës për Elira Çallaki.

E konfirmoj se kjo adrese eshte adresa per pranimin e kerkesave per qasje ne dokumente publike Artani

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?