CV e rektorit

Arianit Dobroshi bëri këtë kërkesë nën E Drejta e Informimit të Universiteti i Pejës

Masat automatike anti-spam janë vendsour për këtë kërkesë të vjetër. Ju lutem na njoftoni nëse ende pritet përgjigje ose nëse keni problem për t'u përgjigjur.

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar.. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Universiteti i Pejës duhet të ishte përgjigjur deri tani (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim të brendshëm.

Të nderuar Universiteti i Pejës,

Kjo eshte nje kerkese per qasje ne dokumente publike.

Ju lutem ma dergoni CV-ne e rektorit te universitetit tuaj brenda afatit 7 ditor te parapare me ligj.

Me respekt,
Arianit Dobroshi

Arianit Dobroshi

Përshëndetje,

Jam duke pritur përgjigje në këtë kërkesë për qasje në dokumente publike.

Me respekt,
Arianit Dobroshi