Zyrtari / ja për qasje në dokumente publike

Elira Çallaki bëri këtë kërkesë nën E Drejta e Informimit të Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Mmemoriale të Kosovës si pjesë e një pakete prej 112 institucioneve

Masat automatike anti-spam janë vendsour për këtë kërkesë të vjetër. Ju lutem na njoftoni nëse ende pritet përgjigje ose nëse keni problem për t'u përgjigjur.

Kërkesa ishte e suksesshme.

Përshendetje,

Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Agjencia për Informim dhe Privatësi.

A mundeni ju lutem të konfirmoni duke u përgjigjur në këtë email nëse aktualisht jeni duke mbajtur pozitën e zyrtarit përgjegjës për qasje në dokumente publike brenda institucionit tuaj?

Nëse këtë përgjegjësi tash e ka dikush tjetër, ju lutem na informoni për zyrtarin aktual përgjegjës për këtë funksion, emailin dhe numrin e telefonit zyrtar të personit.

Me respekt,

Elira Çallaki

Arbnore Zogjani, Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Mmemoriale të Kosovës

Pershendetje,

Ju njoftoj se ende jam përgjegjëse për qasje në dokumente publike brenda institucionit tone.

Me respekt
Arbnore Zogjani Halili
Zyrtare e Lartë Ekzekutive
AMMKM
Tel: +383 (0) 38-200-10-800
E-mail: [adresaj postes elektronike]
Adresa: Rruga “Zenel Salihu”
Ish Gjykata Themelore Prishtinë
Kati –III- Nr. 208
10.000 Prishtinë

shfaq pjesët e cituara