Lista e emrave dhe mbiemrave - kerkese per qasje ne dokumente publike

Ministria e Punëve të Brendshme nuk e kanë informacionin e kërkuar.

Arianit Dobroshi

E nderuar Ministri e Punëve të Brendshme,

Kjo eshte nje kerkese per qasje ne dokumente publike nga fusheveprimi i Agjencise per Regjistrim Civil.

Ju lutem ma dergoni listen e emrave dhe mbiemrave me frekuencat e tyre ne Kosove.

Formati me duhet ne forme te strukturuar per lexim kompjuterik.

Nuk me duhen emrat e personave individual (emri i nderlidhur me mbiemer) prandaj kjo kerkese nuk e cenon privatesine.

Qellimi eshte per arsye hulumtimi.

Me respekt,
Arianit Dobroshi

Behar Haziraj, Ministria e Punëve të Brendshme

I nderuar,

Ju lutem që për këtë kërkesë të drejtoheni tek z. Mentor Breca, Zyrtar për Qasje në Dokumente Publike në Agjencinë për Regjistrim Civil, në [adresa e postës elektronike]

Me respekt:
 
Behar Haziraj
Zyrtar i Lartë për Media
Ministria e Punëve të Brendshme
[Mesazhi për kërkesë tekMPB]
Mob; 044 158-530
Centrex; 200 19-545
 mpb.ks-gov.org
 

shfaq pjesët e cituara

Arianit Dobroshi ka lënë një shënim ()

Kane kerkuar ta dergoj ne ARC. Po e ridergoj atje.