Kërkesë për informacion publik

Bleron Limani bëri këtë kërkesë nën E Drejta e Informimit të Komuna e Prishtinës

Masat automatike anti-spam janë vendsour për këtë kërkesë të vjetër. Ju lutem na njoftoni nëse ende pritet përgjigje ose nëse keni problem për t'u përgjigjur.

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar.. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Komuna e Prishtinës duhet të ishte përgjigjur deri tani (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim të brendshëm.

Të nderuar Komuna e Prishtinës,

Ju lutemi më informoni se cili është statusi i zgjidhjes së problemit të qenve endacak, sipas planit te Komunës? Dimri po afrohet, edhe ende ka tepër shumë qenë endacak rrugëve të Prishtinës, të cilët në shumë raste të evidentuara i kanë sulmuar dhe rrezikuar qytetarët e Prishtinës. Cila është data e planifikuar të largimit të qenve endacak nga rrugët e Prishtines?

Faleminderit paraprakisht,
Bleron Limani