pershendetje, kerkoj emrin e zyrtarit pergjegjes te Ministrise se Drejtesise per casje ne dokumente publike

Kërkesa ishte e suksesshme.

Të nderuar Ministria e Drejtësisë,
kerkoj emrin e zyrtarit pergjegjes te Ministrise se Drejtesise per casje ne dokumente publike

Me respekt,

Besnik Hoti

Qendresa Mustafa, Ministria e Drejtësisë

I nderuari z. Hoti,

Ju jeni adresuar tek personi përgjegjës për qasje në Dokumente Publike andaj Ju lutem përcjellin këtu kërkesën tuaj. Faleminderit!

Me respekt,

Qëndresë Mustafa
Zv. Udhëheqëse e Divizionit për Komunikim Publik
Ministria e Drejtësisë
Ndërtesa e ish Rilindjes
Kati VIII, Zyra 817/A
Prishtinë, Kosovë
tel: 038/200-67 035

shfaq pjesët e cituara