Komuna e Lipjanit

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Komuna e Lipjanit për Elira Çallaki.

Pershendetje e nderuar, Me vendim te kryetarit jam person pergjegjes per Qasje ne Dokumente Publike. Shendet e pune te mbare. Qëndresa Jashanica Dërmaku Komuna e Lipjanit Zyrtare për informim Tel: 038 200 41 508 __________________________________...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?